en de
A+ A- A
начало : Дейност

Дейност

Технологични възможности:
 • Изработване на призматично-корпусни детайли с максимални габарити в диапазоните 630х630х630 mm.
 • Изработване на ротационни детайли с максимални размери в диапазоните Ø400х400 mm, Ø580x1000 и Ø700х2000 mm.
 • Решаване на проблеми по проектиране и технологическа подготовка на детайли за производство (моделиране, технология, проучване за инструменти и екипировка, програмиране).
 • Проектиране и изработване на приспособления и съоръжения за машиностроителното производство.
Машинен парк:
 • Универсални фрезови и стругови машини.
 • Вертикални пробивно-фрезови машини с ЦПУ -  РВ-501, М400, МC550, МС1100, М800.
 • Хоризонтални пробивно-фрезови машини с ЦПУ -  МС032, Heller BEA-2, OKK.
 • Специализирани високопроизводителни пробивно-резбонарезни машини с ЦПУ.
 • Специализирана високопроизводителна протегляща машина.
 • Стругове с ЦПУ.
 • Плоскошлифовъчни, кръглошлифовъчни и инструментални заточни машини.
 • Трикоординатни измервателни машини Aberlink.